транспорт бърз като лазер...

  • Stacks Image 27

ЛОГИСТИКА

Логистиката е професия, занимаваща се с оптимално управление на наличните материали, енергия и хора. Най-често се подразбира за сферата на бизнеса, но се прилага и в други области. Основната задача на логистиката е всяко нещо да бъде там където трябва, точно когато трябва и по възможно най-ефективен начин при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи.

Според Бизнес факултета на Оксфордския университет логистиката е: бизнес планиране за управление на материали, услуги, информация, ресурси и др. Логистиката е изключително важна функция в съвременния бизнес свят и индустриално съперничество. Способността на компаниите да предложат искания продукт или услуга на конкурентна цена, на точната локация и в точното време е изключително важно за оцеляването и бъдещия растеж на бизнеса. Именно с тази част от управлението на бизнеса се занимава логистиката и по-точно логистичният мениджмънт.

ТРАНСПОРТ БЪРЗ КАТО ЛАЗЕР…

Задачата на логистичните мениджъри е да разберат предизвикателствата на пазара и да осигурят правилното управление на потока от информация и материали. Осигуряването на конкурентна система за логистика в и извън компанията гарантира конкурентоспособност на всички нива от бизнеса и безспорно - развитие и растеж на предприятието.

Фирмите доверили се на "Лазер Лоджистик" ООД , възлагайки ни складовото си управление могат да оптимизират пространството, да намалят заетостта на собствената инфраструктура, да увеличат гъвкавостта си, да превърнат постоянните разходи в променливи разходи.


транспорт бърз като лазер…

Сайтът използва бисквитки за Гугъл аналитик, но не събира лични данни, примерно като личния Ви IP адрес. Повече за нашата политика можете да прочетете тук.