ЛОГИСТИКА / ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

Логистиката е професия, занимаваща се с оптимално управление на наличните материали, енергия и хора. Най-често се подразбира за сферата на бизнеса, но се прилага и в други области.Основната задача на логистиката е всяко нещо да бъде там където трябва, точно когато трябва да бъде там и по възможно най-ефективен начин при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи.Според Бизнес факултета на Оксфордския университет логистиката е: бизнес планиране за управление на материали, услуги, информация, ресурси и др. Логистиката е изключително важна функция в съвременния бизнес свят и индустриално съперничество. Способността на компаниите да предложат искания продукт или услуга на конкурентна цена, на точната локация и в точното време е изключително важно за оцеляването и бъдещия растеж на бизнеса. Именно с тази част от управлението на бизнеса се занимава логистиката , и по-точно логистичният мениджмънт.Добро управление на всички налични ресурси, т.е. добро управление на логистичната функция в компанията осигурява поддържане на сведени до минимум общи разходи.. Задачата на логистичните мениджъри е да разберат предизвикателставата на пазара и да осигурят правилното управление на потока от информация и материали.Осигуряването на конкурентна система за логистика във и извън компанията гарантира конкурентоспособност на всички нива от бизнеса и безспорно - развитие и растеж на предприятието.
Фирмите доверили се на Лазер Лоджистик ООД , възлагайки ни складовото си управление моgat, да оптимизира пространството, да намали заетостта на собствената инфраструктура, да увеличи гъвкавостта, да превърне постоянните разходи в променливи разходи, по-специално - премахвайки риска при собствено управление на стоките.
Транспортна логистика от Спедитор номер едно Лазер Лоджистик.