GROUPAGE LOADS / CARICHI GROUPAGE / ГРУПАЖНИ ТОВАРИ

Петнадесетте години опит в областта на транспорта на групажни товари Италия / България - България / Италия, използвайки собствените ни превозни средства и складове, ни позволи да разработим  Групажна линия с програмирани отпътувания. Висококвалифицираният ни персонал,  с  опит в управлението на стоки и съответната документация, може да управлява пратки от всякакъв вид, включително опасни товари (ADR).